Надання архівних довідок та копій документів, які зберігаються в архівному відділі
Надання архівних довідок та копій документів, які зберігаються в архівному відділі
 
Назва послуги:
Надання архівних довідок та копій документів, які зберігаються в архівному відділі
Вимоги по строкам:
30 календарних днів.
Сплата:
Фізичні особи: Безоплатно
Перелік документів:
Заява із зазначенням реквізитів документу, що посвідчує особу, прізвища, імені, по батькові, місця проживання (для фізичної особи), найменування організації, її місцезнаходження (для юридичної особи), теми (запитання), хронологічних рамок запитуваної інформації. До заяви з питань виконання запитів соціально-правового характеру (довідка про заробітну плату, підтвердження трудового стажу, атестацію робочих місць, перейменування підприємства) додається копія трудової книжки або зазначаються записи з трудової книжки (вказуючи назви підприємств, їх зміни, перейменування, місцезнаходження, дати прийняття та звільнення з роботи, номери наказів, перелік займаних посад).
.
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Про Національний архівний фонд та архівні установи
Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)
Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях
Про затвердження Правил роботи архівних установ України
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico