Видача ліцензії на експорт товарів
Видача ліцензії на експорт товарів
 
Назва послуги:
Видача ліцензії на експорт товарів
Вимоги по строкам:
У разі запровадження режиму автоматичного ліцензування строк видачі ліцензії не повинен перевищувати 10 робочих днів від дати одержання заявки та інших необхідних документів, що відповідають установленим вимогам. У разі запровадження режиму неавтоматичного ліцензування строк розгляду заявок не повинен перевищувати ЗО днів від дати їх одержання, якщо заявки розглядаються в порядку їх надходження, та 60 днів від дати закінчення оголошеного строку приймання заявок, якщо всі вони розглядаються одночасно.
Сплата:
Юридичні особи: - у режимі неавтоматичного ліцензування – 780 гривень; - у режимі автоматичного ліцензування – 220 гривень.
Перелік документів:
Експертний висновок (оригінал) з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТЗЕД, який видається Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою
.
Кількість примірників: 1
Заявка на видачу ліцензії за встановленою формою
для одержання ліцензії стосовно озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять, заявка на одержання такої ліцензії подається заявником - суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності у двох примірниках. Один примірник оригіналу такої заявки протягом трьох робочих днів з дати її подання надсилається до Мінприроди для отримання погодження на вивезення озоноруйнівних речовин або товарів, що їх містять
Кількість примірників: 1
Інші документи, вимоги щодо подання яких встановлені законодавством України
.
Кількість примірників: 1
Копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додатки та специфікації до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку
.
Кількість примірників: 1
Лист-звернення (заяву) щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати державного збору за її видачу
.
Кількість примірників: 1
Платіжне доручення про сплату державного збору за видачу ліцензії в розмірі, установленому постановою Кабінету Міністрів України, або інформацію (код квитанції) про сплату збору, що перевіряється уповноваженою особою з використанням програмного продукту "check"(подається при отриманні оформленої ліцензії)
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Про зовнішньоекономічну діяльність
Про порядок ліцензування експорту товарів
Про встановлення розміру збору за видачу експортних (імпортних) ліцензій
Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2015 рік
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico