Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.
Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.
 
Назва послуги:
Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.
Вимоги по строкам:
30 календарних днів з дня подання суб'єктом звернення та документів, необхідних для отримання послуги.
Сплата:
Послуга надається безкоштовно
Перелік документів:
Акт ліквідації основних засобів
Кількість примірників: 1
Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу або акт на списання основних засобів, заява -для фізичних осіб.
Кількість примірників: 1
Заява
Кількість примірників: 1
Зняття з обліку технологічного транспортного засобу, що належить кільком юридичним або фізичним особам на праві спільної власності, здійснюється лише за умови наявності їх спільного рішення.
Кількість примірників: 1
Зняття з обліку технологічного транспортного засобу, який перебуває у податковій заставі, під арештом, заставі або є предметом іншого обтяження, здійснюється виключно за умови надання письмової згоди всіх виявлених обтяжувачів.
Кількість примірників: 1
Паспорт
Кількість примірників: 1
Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу.
Кількість примірників: 1
У разі втрати свідоцтва про реєстрацію на технологічні транспортні засоби, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються), власник подає до територіального органу Держпраці посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Про дорожній рух
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico