Внесення змін до дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Внесення змін до дозволу на розміщення зовнішньої реклами
 
Назва послуги:
Внесення змін до дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Вимоги по строкам:
10 робочих днів
Сплата:
Послуга надається безкоштовно
Перелік документів:
Актуальний топогеодезичний знімок місцевості М 1:500 з прив'язкою рекламного засобу ( у разі зміни фундаментної основи (її збільшення)).
Актуальний топогеодезичний знімок місцевості М 1:500 з прив'язкою рекламного засобу ( у разі зміни фундаментної основи (її збільшення))
Кількість примірників: 1
Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням у 2 примірниках, завірені підписами і печаткою розробника, які містять інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики щодо дотримання встановлених нормативними документами вимог до проєктування та конструювання (формат А4).До конструктивного рішення додається завірена належним чином копія ліцензії чи кваліфікаційного сертифіката розробника, що підтверджує право останнього виконувати послуги (роботи) будівельного проєктування та конструювання або пов'язані із створенням об'єкта архітектури
.
Кількість примірників: 1
Заява розповсюджувача зовнішньої реклами (далі-заявник) або уповноваженої ним особи про внесення змін до дозволу на розміщення зовнішньої реклами (у довільній формі)
Кількість примірників: 1
Кольорова фотокартка та комп'ютерний макет місця (розміром 10х15 см)розташування рекламного засобу (під час розміщення на фасаді будівель та споруд надається фотокартка всього фасаду будівлі з усіма вже розміщеними рекламними засобами).
Кольорова фотокартка та комп'ютерний макет місця (розміром 10х15 см)розташування рекламного засобу (під час розміщення на фасаді будівель та споруд надається фотокартка всього фасаду будівлі з усіма вже розміщеними рекламними засобами)
Кількість примірників: 1
Оригінал примірника виданого дозволу.
Кількість примірників: 1
Погодження утримувачів інженерних мереж (у разі розміщення фундаменту рекламного засобу в охоронних зонах інженерних комунікацій, які визначаються відповідно до відстаней, встановлених Державним будівельним нормами і передбачених під час розміщення фундаментів огороджень, естакада, опор контактної мережі та зв'язку. залізничних доріг)
.
Кількість примірників: 1
Попереднє погодження з Міністерством культури України та/або місцевим органом виконавчоївлади у сфері охорони культурної спадщини (у разі розміщення рекламного засобу на пам'ятках національного та/або місцевого значення, а також у межах зон охорони цих пам'яток)
.
Кількість примірників: 1
Технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу
Кількість примірників: 1
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico