Реєстрація місця проживання/перебування особи
Реєстрація місця проживання/перебування особи
 
Назва послуги:
Реєстрація місця проживання/перебування особи
Вимоги по строкам:
Реєстрація місця проживання/перебування здійснюється в день подання особою документів.
Сплата:
Фізичні особи: - У разі звернення особи протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання – 13 грн. 60 коп.; - У разі звернення особи з порушенням терміну реєстрації – 40 грн. 80 коп. - У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу. Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування заявником коштів через банківські установи, відділення поштового зв’язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.
Перелік документів:
Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)
.
Кількість примірників: 1
Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження
.
Кількість примірників: 1
Документи, що підтверджують: право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації
.
Кількість примірників: 1
Заява про зняття з реєстрації місця проживання особи (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання)
.
Кількість примірників: 1
Заява про реєстрацію місця перебування
.Заява про реєстрацію місця перебування
Кількість примірників: 1
Квитанція про сплату адміністративного збору
.
Кількість примірників: 1
У разі подачі заяви законним представником додатково подаються:
1) документ, що посвідчує особу законного представника; 2) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі); 3) згода інших законних представників (за необхідності).
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico