Реєстрація місця проживання/перебування особи

Ідентифікатор послуги:

00034/00040

Повна назва послуги:

Реєстрація місця проживання/перебування особи

Строки надання:

В день отримання органом реєстрації документів

Вартість:

Платно

Записатися на отримання послуги

Тут ви можете зареєструватися до електронної черги для отримання послуги у ЦНАПі міста Києва.
Реєстрація
Інформація про послугу

Послуга надається Відділами з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб районних у місті Києві державних адміністрацій.

 

Інформаційна картка (Деснянський район)

Інформаційна картка (Дніпровський район)

Інформаційна картка (Оболонський район)

Інформаційна картка (Святошинський район)

 

Вартість:

 

У разі звернення особи протягом встановленого Законом строку - 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

У разі звернення з порушенням встановленого Законом строку - 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. 

Необхідні документи для отримання послуги

1) заява.


2) паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні (для осіб, які реєструють місце перебування), або документ, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними.


3) свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років), крім іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.


4) довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства).


5) документи, що підтверджують право на проживання (перебування) в житлі, адреса якого реєструється для проживання (перебування) (відомості про житло (документи), що підтверджують право власності на житло, рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житла, визнання за особою права користування житлом, жилим приміщенням, договір найму (піднайму, оренди) або інші документи, визначені Кабінетом Міністрів України).


6) відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (не подається у разі здійснення реєстрації місця перебування).


7) військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).


У разі подання заяви законним представником (представником) особи додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу законного представника (представника);

2) документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

 

У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.

 

Заява про реєстрацію місця проживання (перебування).

Заява про реєстрацію місця проживання (перебування) з одночасним зняттям із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).

Заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини.

Нормативні документи

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

 

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

Спосіб подання

Особисто, або представником за наявності довіреності

Результат та спосіб отримання

Результат надання послуги – внесення органом реєстрації до реєстру територіальної громади відомостей про місце проживання (перебування) особи з подальшою передачею таких відомостей до відомчої інформаційної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб.

 

Спосіб отримання послуги:

- інформування особи або її законного представника (представника) про зареєстроване місце проживання (перебування) засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку, у тому числі засобами Порталу Дія - SMS-повідомлення на особистий телефон.

Онлайн консультант