Затвердження експортної потужності

Повна назва послуги:

Затвердження експортної потужності

Строки надання:

Протягом 20 календарних днів після отримання від оператора ринку або уповноваженої особи запиту про затвердження експортної потужності Головне управління повідомляє заявникові дату початку інспектування експортної потужності; Головне управління не пізніше 30 робочих днів з дати початку інспектування потужності зобов'язане видати наказ про затвердження даної потужності для експорту із зазначенням дозволених до експорту харчових продуктів, крім випадків, коли однією з вимог країни призначення є інспектування потужності її компетентним органом; Відмова, у затвердженні потужності як експортної, оформляється наказом Головного управління, що містить обґрунтування причин такої відмови, не пізніше 15 робочих днів з дати початку інспектування те надсилається оператору ринку впродовж 5 робочих днів з дати його прийняття, крім випадків, коли таке рішення приймається компетентним органом країни призначення.

Записатися на отримання послуги

Тут ви можете зареєструватися до електронної черги для отримання послуги у ЦНАПі міста Києва, а також перевірити її стан онлайн.
Реєстрація
Інформація про послугу
Присвоєння потужності оператора ринку особистого реєстраційного номера експортної потужності
Необхідні документи для отримання послуги
Запит про затвердження експортної потужності до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, який повинен містити: найменування або прізвище, ім'я, по батькові оператора ринку; код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) оператора ринку; реєстраційний номер (для потужності, експлуатація якої вимагає отримання експлуатаційного дозволу) або особистий реєстраційний номер (для потужності, яка підлягає державній реєстрації); назву експортної потужності; адресу експортної потужності; адресу електронної пошти та номер засобу зв'язку оператора ринку; вид господарської діяльності, що провадиться з використанням експортної потужності; назву виду харчових продуктів, які планується експортувати; асортиментний перелік харчових продуктів, які планується експортувати; перелік постачальників сировини, що використовується для виробництва харчового продукту, який планується експортувати, а також інших операторів ринку, що залучені до виробництва та/або обігу такого харчового продукту; назви країн (країни) призначення.
Онлайн консультант