Затвердження експортної потужності

Ідентифікатор послуги:

01611

Повна назва послуги:

Затвердження експортної потужності

Строки надання:

50 робочих днів

Вартість:

Безоплатно

Записатися на отримання послуги

Тут ви можете зареєструватися до електронної черги для отримання послуги у ЦНАПі міста Києва.
Реєстрація
Інформація про послугу

Послуга надається Головним управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

 

Інформаційна картка.

 

Для затвердження експортної потужності оператор ринку подає територіальному органу Держпродспоживслужби або через Центр надання адміністративних послуг за місцем розташування потужності запит про затвердження експортної потужності, який повинен містити:

- найменування або прізвище, ім'я, по батькові оператора ринку;

- код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) оператора ринку;

- реєстраційний номер (для потужності, експлуатація якої вимагає отримання експлуатаційного дозволу) або особистий реєстраційний номер (для потужності, яка підлягає державній реєстрації);

- назву експортної потужності;

- адресу експортної потужності;

- адресу електронної пошти та номер засобу зв'язку оператора ринку;

- вид господарської діяльності, що провадиться з використанням експортної потужності;

- назву виду харчових продуктів, які планується експортувати;

- асортиментний перелік харчових продуктів, які планується експортувати;

- перелік постачальників сировини, що використовується для виробництва харчового продукту, який планується експортувати, а також інших операторів ринку, що залучені до виробництва та/або обігу такого харчового продукту;

- назви країн (країни) призначення.

 

Запит про затвердження експортної потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи.

 

Протягом 20 календарних днів після отримання від оператора ринку або уповноваженої особи запиту про затвердження експортної потужності Головне управління повідомляє заявникові дату початку інспектування експортної потужності; Головне управління не пізніше 30 робочих днів з дати початку інспектування потужності зобов'язане видати наказ про затвердження даної потужності для експорту із зазначенням дозволених до експорту харчових продуктів, крім випадків, коли однією з вимог країни призначення є інспектування потужності її компетентним органом;

Відмова, у затвердженні потужності як експортної, оформляється наказом Головного управління, що містить обґрунтування причин такої відмови, не пізніше 15 робочих днів з дати початку інспектування те надсилається оператору ринку впродовж 5 робочих днів з дати його прийняття, крім випадків, коли таке рішення приймається компетентним органом країни призначення.

Необхідні документи для отримання послуги

Для затвердження експортної потужності оператор ринку подає територіальному органу Держпродспоживслужби або через Центр надання адміністративних послуг за місцем розташування потужності запит про затвердження експортної потужності, який повинен містити:

- найменування або прізвище, ім'я, по батькові оператора ринку;

- код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) оператора ринку;

- реєстраційний номер (для потужності, експлуатація якої вимагає отримання експлуатаційного дозволу) або особистий реєстраційний номер (для потужності, яка підлягає державній реєстрації);

- назву експортної потужності;

- адресу експортної потужності;

- адресу електронної пошти та номер засобу зв'язку оператора ринку;

- вид господарської діяльності, що провадиться з використанням експортної потужності;

- назву виду харчових продуктів, які планується експортувати;

- асортиментний перелік харчових продуктів, які планується експортувати;

- перелік постачальників сировини, що використовується для виробництва харчового продукту, який планується експортувати, а також інших операторів ринку, що залучені до виробництва та/або обігу такого харчового продукту;

- назви країн (країни) призначення.

 

Запит про затвердження експортної потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи.

Нормативні документи

Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Спосіб подання

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто.

Результат та спосіб отримання

1. Рішення про затвердження даної потужності для експорту із зазначенням дозволених до експорту харчових продуктів.


2. Внесення відомостей до Реєстру затверджених експортних потужностей.


3. Рішення про відмову у затвердженні потужності як експортної.


Отримати результати надання послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом).
 

Онлайн консультант