5ad

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів стосовно укладення договорів щодо іншого цінного майна

Ідентифікатор послуги: 5ad

00126

Повна назва послуги:

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів стосовно укладення договорів щодо іншого цінного майна

Строки надання:

30 днів

Вартість:

Безоплатно

5ad Записатися на отримання послуги

Тут ви можете зареєструватися до електронної черги для отримання послуги у ЦНАПі міста Києва.
Реєстрація
Необхідні документи для 5ad отримання послуги

Заява опікуна недієздатної особи до районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації або виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради (органу опіки та піклування) п 5ad ро отримання дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна

 

Копія рішення суду про визнання особи недієздатною / про визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна

 

Копія рішення суду про призначення особи опікуном (опікунами) особи, визнаної судом недієздатною (до 22.03.2005 – рішення органу опіки та піклування)

 

Згода на вчинення правочину від інших опікунів (у разі наявності у недієздатної особи декількох призначених опікунів)

 

Копія паспорта недієздатної особи

 

Копія паспорта опікуна недієздатної особи

 

Копія правовстановлюючого документа, що підтверджує право власності на майно, яке відчужується та / або придбавається

 

Дові 5ad дка органу державної реєстрації про підтвердження права власності на майно, яке відчужується та / або придбавається

 

Документ про оціночну вартість майна, власником якого є недієздатна особа

 

Копія технічного паспорта на майно, яке відчужується та / або придбавається

 

Довідка про реєстрацію місця проживання недієздатної особи

Нормативні документи

Цивільний кодекс України

 

Спільний наказ Державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 „Про затвердження Правил опіки та піклування”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680

5ad
Спосіб подання

Особисто або через представника (на підставі довіреності); поштою; в електронній формі

Результат та спосіб отримання

Повідомлення про результат надсилається суб’єкту звернення у сп 5ad сіб, зазначений в описі вхідного пакета документів (телефоном, на електронну адресу чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку)

 

Відмова у наданні адміністративної послуги надається суб’єкту звернення письмово з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням порядку оскарження

 

Отримання результату – заявником особисто або уповноваженою ним особою

Онлайн консультант
0