Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами
 
Назва послуги:
Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Вимоги по строкам:
Видача дозволу - 10 робочих днів.
Сплата:
Юридичні особи: Безоплатно
Фізичні особи - підприємці: Безоплатно
Фізичні особи: Безоплатно
Перелік документів:
Ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням у 2 примірниках, завірені підписами і печаткою розробника, які містять інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, підключення до інженерних мереж, інші технічні характеристики щодо дотримання встановлених нормативними документами вимог до проєктування та конструювання (формат А4).До конструктивного рішення додається завірена належним чином копія ліцензії чи кваліфікаційного сертифіката розробника, що підтверджує право останнього виконувати послуги (роботи) будівельного проєктування та конструювання або пов'язані із створенням обєкта архітектури
.
Кількість примірників: 2
Заява про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року№2067"Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами".
Кількість примірників: 1
Кольорова фотокартка , що дає змогу визначити прив'язку до місця розташування рекламного засобу та комп'ютерний макет місця (розміром 10х15 см), на якому планується розташування рекламного засобу (у разі розміщення на фасаді будівель та споруд надається фотокартка всього фасаду будівлі з усіма вже розміщеними рекламними засобами).
.
Кількість примірників: 1
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico