Реєстрація місця проживання малолітньої дитини (до 14 років)

Ідентифікатор послуги:

01217

Повна назва послуги:

Реєстрація місця проживання малолітньої дитини (до 14 років)

Строки надання:

1 робочий день

Вартість:

Платно

Записатися на отримання послуги

Тут ви можете зареєструватися до електронної черги для отримання послуги у ЦНАПі міста Києва.
Реєстрація
Інформація про послугу

Послуга надається Відділами з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб районних у місті Києві державних адміністрацій.

 

Інформаційна картка (Деснянський район)

Інформаційна картка (Дніпровський район)

Інформаційна картка (Оболонський район)

Інформаційна картка (Святошинський район)

 

За реєстрацію місця проживання справляється адміністративний збір у розмірі:

1) 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - за реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» (далі - Закон) строку;

 

2) 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - за реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку.


За реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (реєстрація місця проживання).


Адміністративний збір не справляється за реєстрацію місця проживання/зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї.

Необхідні документи для отримання послуги

Для реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років один з її законних представників подає:

 

1) заяву за формою згідно з додатком 3, 8 до Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 № 265 (далі - Порядок);

 

2) свідоцтво про народження, крім іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

 

3) довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства);

 

4) згоду іншого з батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування);

 

5) документ, що посвідчує особу законного представника;

 

6) відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.

 

У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації місця проживання додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.

 

Згода батьків або інших законних представників може бути надана у присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку.

 

У разі влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, до закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї місце проживання такої дитини реєструється за адресою закладу, дитячого будинку сімейного типу, житла проживання прийомної сім’ї.

 

Подання заяви про реєстрацію місця проживання або зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, покладається на органи опіки та піклування за місцем проживання такої дитини.

 

У разі коли реєстрація місця проживання здійснюється одночасно із зняттям з попереднього місця проживання (перебування), окрема заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання не подається.

Нормативні документи

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні».

 

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

 

Закон України «Про місцеве самоврядування».

 

Закон України «Про адміністративні послуги».

 

Закон України «Про адміністративну процедуру».

 

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

 

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

Закон України «Про іпотеку».

 

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад».

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 820 «Про затвердження Порядку внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), що знаходиться на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, а також на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265».

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг».

Спосіб подання

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг), повноваження якого поширюється на відповідну адміністративно-територіальну одиницю.

Результат та спосіб отримання

Результат надання послуги - внесення органом реєстрації до реєстру територіальної громади відомостей про зареєстроване місце проживання (перебування) малолітньої дитини (до 14 років) з подальшою передачею таких відомостей до відомчої інформаційної системи або відмова в наданні адміністративної послуги.

 

Спосіб отримання результату - засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку.

Онлайн консультант