Присвоєння / зміна / коригування адреси об’єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна

Ідентифікатор послуги:

00153

Повна назва послуги:

Присвоєння / зміна / коригування адреси об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна, що віднесено до нежитлового фонду та присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна на підставі рішень суду та при поділі об'єктів нерухомого майна

Строки надання:

5 робочих днів

Вартість:

Безоплатно

Записатися на отримання послуги

Тут ви можете зареєструватися до електронної черги для отримання послуги у ЦНАПі міста Києва.
Реєстрація
Інформація про послугу

Послуга надається Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Інформаційна картка

Необхідні документи для отримання послуги

1) Заява про присвоєння адреси об'єкту будівництва об'єкта із зазначенням прізвища, імені по батькові заявника та реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи або найменування та ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - для юридичної особи;

2) копія документа, шо посвідчує право власності або користування  земельною ділянкою на якій споруджується об'єкт (крім випадків, встановлених Кабінетом Міністрів України в Порядку присвоєння адрес), - У разі, якщо право власності або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

3) генеральний план об'єкта будівництва (у разі спорудження об'єкта на підставі проектної документації на будівництво);

4) копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт - у разі подання заяви про присвоєння адреси щодо об'єкта будівництва (якщо відомості про такий документ не внесені до електронної системи);

5) копія документа, що посвідчує особу заявника. – у разі подання документів поштовим відправленням;

6) копія документа, що засвідчує повноваження представника, у разі подання документів представником поштовим відправленням або в електронній формі.

Копії документів. шо подаються для присвоєння адреси, засвідчуються замовником (його представником).

 

 

1) Заява про присвоєння адреси щодо закінченого будівництвом об’єкта із зазначенням прізвища, імені по батькові заявника та реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи або найменування та ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - для юридичної особи, відомостей про ідентифікатор закінченого будівництвом об'єкта (для об'єктів, яким присвоєно ідентифікатор до подання заяви);

2) копія документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджено об'єкт (крім випадків, встановлених Кабінетом Міністрів України в Порядку присвоєння адрес), - у разі, якщо право власності або користування земельною ділянкою не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

3) копія документа. що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, (якщо відомості про такий документ не внесено до електронної системи);

4) копія документа, що посвідчує особу заявника. – у разі подання документів поштовим відправленням;

5) копія документа. що засвідчує повноваження представника - у разі подання документів представником поштовим відправленням / або в електронній формі.

Копії документів. що подаються для присвоєння адреси. засвідчуються замовником (його представником).

 

 

Для зміни адреси щодо закінченого будівництвом об'єкта у разі його об'єднання, поділу або виділення частки (крім квартири. житлового або нежитлового приміщення тощо) подаються такі документи:

1) заява власника (співвласників) закінченого будівництвом об'єкта про зміну адреси із зазначенням - прізвища, імені. по батькові власника (співвласників) та реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи або найменування та ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України - (для юридичної особи, відомостей про адресу, ідентифікатор закінченого будівництвом об'єкта (для об'єктів. яким присвоєно ідентифікатор до подання заяви), реєстраційного номера об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі якщо право власності на об'єкт зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно);

2) документ, що посвідчує право власності на об'єкт нерухомого майна до його об'єднання. поділу або виділення частки, - у разі. якщо право власності на об'єкт не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

3) копія договору про поділ спільного майна, договір про виділ у натурі частки із спільного майна або відповідне рішення суду - у разі. якщо об’єкт перебуває у спільній власності;

4) документ. що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (крім випадків, якщо об'єкт нерухомого майна створюється шляхом поділу. об'єднання або виділення без проведення будівельних робіт, що відповідно до законодавства потребують отримання дозволу на їх проведення), - у разі, якщо відомості про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта не внесено до Реєстру будівельної діяльності;

5) технічний паспорт на новостворений об'єкт нерухомого майна - у разі. якщо технічний паспорт створений без використання Реєстру будівельної діяльності;

6) копія документа. що посвідчує особу заявника. – у разі подання документів поштовим відправленням;

7) копія документа, що засвідчує повноваження представника - у разі подання документів представником - поштовим відправленням або в електронній формі.

 

Копії документів, що подаються для зміни адреси об'єкта нерухомого майна, засвідчуються заявником (його представником).

 

Підставами для зміни адреси щодо закінченого будівництвом об'єкта є:

1) зміни в адміністративно-територіальному устрої (у тому числі зміна назви області, району, населеного пункту):

2) зміна назви вулиці, її об'єднання та поділ;

3) зміна назви гідрографічного, соціально-економічного, природно-заповідного або іншого подібного об'єкта;

4) об'єднання, поділ закінчених будівництвом об'єктів, виділення частки із закінченого будівництвом об'єкта (з урахуванням вимог пункту 2 частини третьої статті 26-3 Закону);

5) упорядкування нумерації об'єктів нерухомого майна у визначених Законом випадках та в інших випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України в Порядку присвоєння адрес.

 

1) заява про коригування адреси щодо об'єкта будівництва (у разі якщо після присвоєння адреси відбулося коригування проектної документації, шо може вплинути на визначення адреси об'єкта нового будівництва (зміна місця розташування об'єкта, головного входу. зміна кількості об'єктів тощо);

2) генеральний план об'єкта будівництва (у разі спорудження об'єкта на підставі проектної документації на будівництво) - у разі подання заяви про коригування адреси щодо об'єкта будівництва;

3) копія документа. що посвідчує особу заявника, - у разі подання документів поштовим відправленням або в електронній формі;

4) копія документа, що засвідчує повноваження представника - у разі подання документів представником поштовим відправленням або в електронній формі.

 

Копії документів, що подаються для коригування адреси щодо об'єкта будівництва. Засвідчуються замовником (його представником).

 

 

Адреса - присвоюється об'єктам будівництва, будинкам, будівлям, спорудам, квартирам, гаражним боксам, машиномісцям, іншим житловим та нежитловим приміщенням, які є самостійними об'єктами нерухомого майна.

Адреса не присвоюється:

1) тимчасовим спорудам;

2) будівлям та спорудам. що є приналежністю відповідної будівлі або споруди або їх складовою частиною;

3) іншим об'єктам нерухомого майна, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України в Порядку присвоєння адрес об'єктів нерухомого майна.

 

Реквізит адреси об'єкта, передбачений пунктом 10 частини (четвертої цієї статті 26-3 Закону визначається замовником у проектній документації на будівництво об'єкта (на планах поверхів). Реквізит адреси, визначений пунктом 10 частини четвертої статті 26-3 Закону. в індивідуальному (садибному) житловому будинку, садовому. дачному будинку, які відповідно до цього Закону споруджені без проектної документації, визначається у технічному паспорті на будинок, складеному за результатами технічної інвентаризації.

У разі поділу або об'єднання окремих частин об'єкта нерухомого майна (квартир, житлових та нежитлових приміщень) реквізит адреси об'єкта нерухомого майна, передбачений пунктом 10 частини четвертої статті 26-3 Закону, визначається замовником відповідно до Порядку присвоєння адрес та зазначається у проектній документації на будівництво об'єкта, документах, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

Нормативні документи

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності".

 

Постанова КМУ від 07 липня 2021 р. № 690 "Про затвердження Порядку присвоєння адрес об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна".

 

Постанова КМУ від 25 травня 2011 р. № 559 "Про містобудівний кадастр".

 

Рішення Київської міської ради від 22 лютого 2013 № 337/9394 "Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів у місті Києві" (зі змінами).

 

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25 червня 2011 № 1094 "Про питання присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомості у місті Києві".

Спосіб подання

Заява в письмовій формі із документами подаються особисто замовником, уповноваженим представником через центри надання адміністративних послуг пбо поштовим відправленням з описом вкладення.

 

Виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, корустувачами якої є суб'єкт звернення та суб'єкт надання відповідної послуги, подаються документи для отримання адміністративних послуг щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (крім об'єктів, на які поширюється дія Закону України "Про державну таємницю").

Результат та спосіб отримання

Результат послуги - електронна копія витягу з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про присвоєння адрес Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з Додатком (скан-копією рішення про присвоєння адреси) або лист-відмова у присвоєнні / зміні / коригуванні адреси об'єкту будівництва / об'єкту нерухомого майна.

 

Особисто, через уповноваженого представника, поштою (на вимогу заявника).

Онлайн консультант