Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою «Реабілітація дітей з інвалідністю»

Ідентифікатор послуги:

01996

Повна назва послуги:

Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою «Реабілітація дітей з інвалідністю»

Строки надання:

в міру надходження впродовж календарного року

Вартість:

Безоплатно

Записатися на отримання послуги

Тут ви можете зареєструватися до електронної черги для отримання послуги у ЦНАПі міста Києва.
Реєстрація
Необхідні документи для отримання послуги

Заява про направлення дитини з інвалідністю до реабілітаційної установи для отримання реабілітаційних послуг

 

Паспорт громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника (документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання - у разі подання ID-картки)

 

Свідоцтво про народження дитини - для осіб віком до 14 років, або паспорт громадянина України (документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання - у разі подання ID-картки)

 

Індивідуальна програма реабілітації, що видана лікарсько- консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу

 

Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою № 027/о

 

Документ, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування)

 

Один з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України) 

Нормативні документи

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік

 

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309 «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» 

 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.02.2021 №76 «Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.03.2021 за№ 259/35881

Спосіб подання

Особисто

Результат та спосіб отримання

Надання суб’єкту звернення копії двостороннього договору на забезпечення дитини реабілітаційними послугами (особисто) та направлення двостороннього договору до реабілітаційної установи (поштою)

Онлайн консультант