5ad

Центр надання адміністративних послуг м.Києва

Офіційний веб портал

Людям із порушенням зору 5ad Особистий кабінет
< 5ad path d="M26.5493 14.3601C25.2134 12.7633 23.5597 11.4621 21.6934 10.5393C19.8272 9.61651 17.7892 9.09231 15.7093 9.00008C15.4962 8.98869 15.2825 8.98869 15.0693 9.00008C14.8793 9.00008 14.6893 9.00008 14.5093 9.00008L13.4493 5.08008L11.5193 5.60008L12.5193 9.25008C11.8649 9.3524 11.2196 9.50621 10.5893 9.71008C9.95074 9.91768 9.32324 10.158 8.70934 10.4301C8.09015 10.7151 7.49489 11.0496 6.92934 11.4301C6.48934 11.7401 5.62934 12.4301 5.20934 12.7401C4.62924 13.2245 4.09376 13.76 3.60934 14.3401L3.06934 15.0001C3.35314 15.6057 3.76213 16.1442 4.26934 16.5801C4.71036 16.0222 5.18809 15.4944 5.69934 15.0001L5.76934 14.9301L6.76934 18.4801C7.5364 19.0005 8.34985 19.4491 9.19934 19.8201L7.49934 13.4901C8.05964 13.0835 8.65152 12.7224 9.26934 12.4101L11.4593 20.5901C12.1718 20.7747 12.8972 20.9051 13.6293 20.9801L11.0693 11.6301C11.7003 11.4312 12.3455 11.2808 12.9993 11.1801L16.6793 24.9201L18.6093 24.4001L17.6093 20.7601C21.0845 20.1562 24.2358 18.3469 26.5093 15.6501C26.6673 15.4744 26.758 15.2485 26.7653 15.0124C26.7726 14.7763 26.6961 14.5452 26.5493 14.3601ZM19.0693 15.0001C19.0669 15.6998 18.8809 16.3867 18.5299 16.9921C18.179 17.5975 17.6753 18.1002 17.0693 18.4501L16.6593 16.9301C16.9456 16.6969 17.176 16.4024 17.3335 16.0684C17.491 15.7344 17.5716 15.3693 17.5693 15.0001C17.5688 14.4042 17.3545 13.8283 16.9655 13.3769C16.5766 12.9255 16.0386 12.6286 15.4493 12.5401L15.0693 11.0001C16.1302 11.0001 17.1476 11.4215 17.8978 12.1 5ad 717C18.6479 12.9218 19.0693 13.9392 19.0693 15.0001ZM20.3393 17.8701C20.819 16.9895 21.0703 16.0028 21.0703 15.0001C21.0703 13.9974 20.819 13.0106 20.3393 12.1301C21.879 12.8122 23.2715 13.7869 24.4393 15.0001C23.2725 16.2144 21.8797 17.1893 20.3393 17.8701Z" fill="white" />
Пош 5ad к
5ad

Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою «Реабілітація дітей з інвалідністю»

Ідентифікатор послуги:

01996

Повна назва послуги:

Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою «Реабілітація дітей з інвалідністю»

Строки надання:

в міру надходження впродовж календарного року

5ad

Вартість:

Безоплатно

Записатися на отримання послуги

Тут ви можете зареєструватися до електронної черги для отримання послуги у ЦНАПі міста Києва.
Реєстрація
Необхідні документи для отримання послуги

Заява пр 5ad направлення дитини з інвалідністю до реабілітаційної установи для отримання реабілітаційних послуг

 

Паспорт громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника (документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання - у разі подання ID-картки)

 

Свідоцтво про народження дитини - для осіб віком до 14 років, або паспорт громадянина України (документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання - у разі подання ID-картки)

 

Індивідуальна програма реабілітації, що видана лікарсько- консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу

 

Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою № 027/о

 

Документ, який 5ad підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування)

 

Один з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України) 

Нормативні документи

Закон України про Державний бюджет на відповідний рік

 

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 № 2961-IV

 

Постанова Кабінету М 5ad іністрів України від 27.03.2019 № 309 «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» 

 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.02.2021 №76 «Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.03.2021 за№ 259/35881

Спосіб подання
5ad

Особисто

Результат та спосіб отримання

Надання суб’єкту звернення копії двостороннього договору на забезпечення дитини реабілітаційними послугами (особисто) та направлення двостороннього договору до реабілітаційної установи (поштою)

5ad Онлайн консультант
$(".header__bottom span").click(function () { $('.header__bottom span.active').not(this).removeClass('active'); $(this).toggleClass('active'); }) $(function () { var current = location.pathname.split('/')[1]; $('.header__bottom > a').each(function () { var $this = $(this); if ($this.attr('href').indexOf(current) !== -1) { $this.addClass('activeView'); } }) $('.header__bottom > div a').each(function () { var $this = $(this); if ($this.attr('href').indexOf(current) !== -1) { $this.parent().parent().prev().addClass('activeView'); } }) }) $(window).scroll(function () { if ($(this).scrollTop() > 100) { $('.scrollTop').fadeIn(); } else { $('.scrollTop').fadeOut(); } }); $('.scrollTop').click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 500); return false; }); $('.menu__open').click(function () { $('.header__bottom').slideDown(500); }); $('.menu__close').click(function () { $('.header__bottom').slideUp(500); }); 0