Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
 
Назва послуги:
Внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
Вимоги по строкам:
Три робочі дні з дня отримання заяви
Сплата:
Фізичні особи: Безоплатно
Перелік документів:
Заява на внесення змін до дозволу
Заява на внесення змін до дозволу та документи, що додаються до неї (за описом):у разі зміни імені та/або прізвища, та /або по батькові фізичної особи-підприємця,який є роботодавцем,-копію паспорта фізичної особи-підприємця, який є роботодавцем;у разі виникнення обставин , передбачених пунктом 2 частини першої ст. 42 З.У."Про зайнятість населення",-копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистим даними разом з перекладом на українську мову,засвідченим в установленому порядку; у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 частини першої статті 42 З.У."Про зайнятість населення",-проект трудового договору(контракту)в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін до трудового договору(контракту).
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
ЗУ "Про зайнятість населення " (зі змінами)
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico