Видача розпорядження про надання дозволу на укладення угод стосовно житла (майна),право власності на яке або право користування яким мають діти
Видача розпорядження про надання дозволу на укладення угод стосовно житла (майна),право власності на яке або право користування яким мають діти
 
Назва послуги:
Видача розпорядження про надання дозволу на укладення угод стосовно житла (майна),право власності на яке або право користування яким мають діти
Вимоги по строкам:
30 календарних днів
Сплата:
Фізичні особи: Безоплатно
Перелік документів:
Заява неповнолітньої дитини (з 14 до 18 років).
.
Кількість примірників: 1
Заяви батьків (законних представників) дитини (в разі відсутності одного з батьків - документ, що підтверджує його відсутність)
При подачі копій документів обов’язкове пред’явлення їх оригіналів для звірки.
Кількість примірників: 1
Копії документів, що підтверджують право власності на житло/майно, яке відчужується та має бути придбане.
.
Кількість примірників: 1
Копії паспортів суб’єктів звернень - 1, 2 та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання.
.
Кількість примірників: 1
Копія свідоцтва про народження дитини
.
Кількість примірників: 1
При виїзді на постійне місце проживання за кордон - документи, що посвідчують виїзд на постійне місце проживання.
.
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей
Про охорону дитинства
Сімейний Кодекс України
Цивільний Кодекс України
Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico