Оформлення обміну жилих приміщень та видача обмінних ордерів
Оформлення обміну жилих приміщень та видача обмінних ордерів
 
Назва послуги:
Оформлення обміну жилих приміщень та видача обмінних ордерів
Вимоги по строкам:
Адміністративна послуга надається не пізніше 30 календарних днів відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Закону України «Про адміністративні послуги».
Сплата:
Фізичні особи: безоплатно
Перелік документів:
Заява до якої додається згода на обмін підприємства, установи, організації, якщо здійснюється обмін жилих приміщень в будинку підприємства, установи, організації. Якщо жиле приміщення знаходиться в будинку підприємства, установи, організації, зазначених у частині першій статті 114 Житлового кодексу Української РСР. додатково надається виписка з трудової книжки особи, яка є наймачем жилого приміщення, про дату і причину звільнення або документ про те, що жиле приміщення було одержане не у зв'язку з трудовими відносинами, або про те, що особа, яка вселяється в це приміщення, перебуває з зазначеним підприємством, установою, організацією у трудових відносинах
.
Кількість примірників: 1
Заява та виписка з рішення загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу (зборів уповноважених) про згоду на обмін, якщо здійснюється обмін жилих приміщень між членами одного й того ж житлово-будівельного кооперативу
.
Кількість примірників: 1
Заява та виписка з рішення загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу (зборів уповноважених) про прийом даної особи до кооперативу, якщо здійснюється обмін жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду на жило приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу або при обміні жилих приміщень між членами різних житлово-будівельних кооперативів
.
Кількість примірників: 1
Заява та довідка лікувально-профілактичної установи за місцем проживання заявника про відсутність у нього і членів його сім'ї захворювання, яке перешкоджає проживанню у комунальній квартирі (при здійсненні обміну на жиле приміщення в квартирі, в якій проживає два або більше наймачів (членів житлово-будівельного кооперативу))
.
Кількість примірників: 1
Заява та документи, які підтверджують перебування у шлюбі або перебування в родинних відносинах з кимось із осіб, які залишилися проживати у приміщенні, частина якого обмінюється (у разі обміну житлового приміщення на частину жилого приміщення)
.
Кількість примірників: 1
Заява та згода органу опіки і піклування, якщо здійснюється обмін жилого приміщення, що перебуває в користуванні особи, над якою встановлено опіку або піклування
.
Кількість примірників: 1
Заява та письмова згода осіб, які проживають у суміжному (зв'язаному загальним входом) жилому приміщенні, якщо здійснюється обмін неізольованого жилого приміщення
.
Кількість примірників: 1
Зразок заяви
.
Кількість примірників: 1
У разі здійснення обміну житла, що належить громадянам на праві власності, на жилі приміщення в будинках державного житлового фонду або будинках житлово-будівельного кооперативу, подається заява, документ, який підтверджує право власності на житлове приміщення та з отриманням письмового дозволу від адміністративного органу на обмін - нотаріально оформлений договір про відчуження жилого приміщення з посвідчувальним написом, що договір підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку після отримання продавцем обмінного ордеру
.
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Житловий Кодекс Української РСР
Про затвердження Правил обміну жилих приміщень в Українській РСР
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico