Зняття з реєстрації місця проживання особи

Ідентифікатор послуги:

00037

Повна назва послуги:

Зняття з реєстрації місця проживання особи

Строки надання:

В день отримання органом реєстрації документів

Вартість:

Платно

Записатися на отримання послуги

Тут ви можете зареєструватися до електронної черги для отримання послуги у ЦНАПі міста Києва.
Реєстрація
Інформація про послугу

Послуга надається Відділами з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб районних у місті Києві державних адміністрацій.

 

Інформаційна картка (Деснянський район) 

Інформаційна картка (Дніпровський район)

Інформаційна картка (Оболонський район)

Інформаційна картка (Святошинський район)

 

Вартість послуги:

 

1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Необхідні документи для отримання послуги

1. Заява про зняття з реєстрації місця проживання (заповнюється при подачі документів).


2) паспортний документ або довідка про звернення за захистом в Україні, у тому числі строк дії яких закінчився (для іноземців, осіб без громадянства), що посвідчує особу заявника.

3) свідоцтво про народження (у разі зняття із зареєстрованого місця проживання дітей віком до 14 років).

4) документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору.

5) військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

6) рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом ДМС, або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України (у разі зняття із зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном).

7) свідоцтво про смерть або відомості про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану.

8) рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою (у такому випадку адміністративний збір не сплачується).


У разі подання заяви про зняття особи із зареєстрованого місця проживання (перебування) у паперовій формі представником такої особи додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу представника;

2) документ, що підтверджує повноваження особи як представника (законного представника).

Нормативні документи

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

 

 Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

Спосіб подання

Особисто, уповноваженим представником

Результат та спосіб отримання

Результат надання послуги – внесення органом реєстрації до реєстру територіальної громади відомостей про зняте з реєстрації місце проживання з подальшою передачею таких відомостей до відомчої інформаційної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб.

 

Спосіб отримання послуги:

- інформування особи або її законного представника (представника) про зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку, у тому числі засобами Порталу Дія, SMS-повідомлення на особистий телефон;

- інформування особи (осіб), місце проживання якої (яких) зняте за заявою власника житла, засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку, SMS-повідомлення на особистий телефон.

Онлайн консультант