Прийняття рішення про надання житла з фонду соціального призначення
Прийняття рішення про надання житла з фонду соціального призначення
 
Назва послуги:
Прийняття рішення про надання житла з фонду соціального призначення
Вимоги по строкам:
30 календарних днів.
Сплата:
Фізичні особи: Безоплатно
Перелік документів:
Акт приймання-здачі житла у соціальному гуртожитку (для осіб, що проживали у такому гуртожитку).
Кількість примірників: 1
Відомості про вартість майна, що перебувало та перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї за останні п’ять років, що передують наданню соціального житла.
Кількість примірників: 1
Довідка про місце проживання та склад сім'ї за формою згідно з додатком № 1 до Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього (за винятком громадян без визначеного місця проживання)
Кількість примірників: 1
Довідка про свої доходи та довідки про доходи своєї сім’ї за попередній рік, отримані ними в грошовій формі будь-яких джерел як на території України, так і за її межами.
Кількість примірників: 1
Згода громадянина та всіх членів сім’ї на отримання запропонованого соціального житла
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Про житловий фонд соціального призначення
Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
Про Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico