Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно
Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно
 
Назва послуги:
Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно
Вимоги по строкам:
Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно проводиться в день реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Сплата:
Фізичні особи: 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, Юридичні особи - 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб
Перелік документів:
1. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору. У разі коли особа, речові права, обтяження речових прав якої підлягають державній реєстрації, звільнена від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав, не подасться. У такому разі заявник пред'являє документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав, з якого уповноваженою особою виготовляється копія, що додається до документів, поданих для державної реєстрації прав. 2. Документ, що посвідчує особу заявника (оригінал пред'являється) та картку платника податків (в разі наявності) або документ, що підтверджує її відсутність. Під час формування га реєстрації заяви уповноважена особа встановлює особу заявника. Встановлення особи заявника здійснюється на підставі документа, шо посвідчує таку особу, передбаченим Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр за документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”. У разі коли заявником є іноземець, документом, що посвідчує особу такого заявника, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця. У разі коли заявником є особа без громадянства, документом, що посвідчує особу такого заявника, є паспортний документ іноземця. У разі коли заявником є державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування під час виконання посадових обов'язків, документом, що посвідчує особу такого заявника, є службове посвідчення. У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи. Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від Імені юридичної особи без додаткового документального підтвердження, перевіряється на підставі відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та г ромадських формувань, за допомогою порталу електронних сервісів. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 14-річного віку, є свідоцтво про народження. 3. Оригінали або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують набуття. зміни, перехід та припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно, а саме: 3.1 рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили; 3.2 рішення державного виконавця, приватного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно; 3.3 визначеного законодавством документа, на якому нотаріусом вчинено напис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна; 3.4 рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об'єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду; 3.6. договору, укладеного в порядку, визначеному законом, яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дубліката: 3.7. інших актів органів державної влади та посадових осіб згідно із законом. У випадках, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127. додатково подаються інші документи.
Обтяження
Кількість примірників: 1
реквізити_для_сплати_НМ
Кількість примірників: 1
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico