Державна реєстрація шлюбу

Ідентифікатор послуги:

00031

Повна назва послуги:

Державна реєстрація шлюбу

Строки надання:

30 календарних днів

Вартість:

Платно

Записатися на отримання послуги

Тут ви можете зареєструватися до електронної черги для отримання послуги у ЦНАПі міста Києва.
Реєстрація
Інформація про послугу

Послуга надається Управлінням державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Інформаційна картка (Департамент (Центр) надання адміністративних послуг ВО КМР (КМДА)

Інформаційна картка (Дарницький район)

Інформаційна картка (Оболонський район)

Інформаційна картка (Святошинський район)

Інформаційна картка (Голосіївський район)

Державна реєстрація шлюбу проводиться уповноваженим працівником органу державної реєстрації актів цивільного стану після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про державну реєстрацію шлюбу.

За наявності поважних причин, що підтверджуються документально, на підставі спільної заяви наречених керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку.

Необхідні документи для отримання послуги

1. Заява про державну реєстрацію шлюбу, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

 

2. Заява про державну реєстрацію шлюбу, справжність підпису на якій нотаріально засвідчено та документ, що підтверджує повноваження представника (у разі представництва інтересів осіб, які бажають зареєструвати шлюб).

 

3. Рішення суду про надання права на шлюб або реквізити такого рішення суду (у разі звернення осіб віком від 16 до 18 років).

 

4. Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, особи без громадянства.

 

5. Документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України.

 

6. Документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний), чи реквізити відповідного рішення суду.

 

7. Документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

 

8. Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складені іноземною мовою.

Нормативні документи

Цивільний кодекс України.

 

Сімейний кодекс України.

 

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

 

Закон України «Про адміністративні послуги».

 

Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 року №7-93 «Про державне мито».

 

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 року №52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 року №3307/5), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.10.2000 року за №719/4940.

 

Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 року №811, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.09.2012 року за №1623/21935.

Спосіб подання

1. Заява про державну реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто.

 

2. Якщо жінка та/або чоловік не можуть через поважну причину особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану їх представники. Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені.

Результат та спосіб отримання

Результат надання послуги:

- Складання актового запису про шлюб в електронному вигляді в Реєстрі та на паперових носіях і видача свідоцтва про шлюб;

- Письмова відмова у проведенні державної реєстрації шлюбу.

Онлайн консультант