Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
 
Назва послуги:
Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства
Вимоги по строкам:
Сім робочих днів з дня отримання заяви
Сплата:
Фізичні особи: Для осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, плата за видачу дозволу не справляється
Фізичні особи: Платно
Перелік документів:
Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавець додатково подає такі документи стосовно:
випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів,-копія диплома провищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку;іноземних працівників творчих професій -нотаріально засвідчені копії документів,що ідентифікують об'єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство(авторське право);відряджених іноземних працівників-копія договору(контракту),укладеного між українським та іноземним суб'єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт(надання послуг);внутрішньокорпоративних цесіонарів-рішення іноземного суб'єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія контракту,укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб'єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,-копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою яка потребує додаткового захисту та довідки про звернення за захистом в Україні;Для працевлаштування засновників та/або учасників,та/або бенефіціарів(контролерів)юридичної особи територіальний орган центрального органу виконавчої влади,що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції самостійно отримує відомості про закінчення формування статутного капіталу товариства на момент подання заяви про видачу дозволу.Для працевлаштування іноземних ІТ-професіоналів територіальний орган центрального органу виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції самостійно отримує відомості про наявність у роботодавця зареєстрованого виду діяльності -компютернепрограмування.Документи які були видані за кордоном мають бути легалізовані в установленому порядку якщо інше не визначено міжнародними договорами України згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України.
Кількість примірників: 1
кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5х4,5 сантиметра
Кількість примірників: 1
копії сторінок паспортного документа іноземці або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку
Кількість примірників: 1
копія проекту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
ЗУ "Про зайнятість населення " (зі змінами)
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico