Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
 
Назва послуги:
Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
Вимоги по строкам:
10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії
Сплата:
Юридичні особи: 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом за місцем знаходження здобувача у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії
Фізичні особи - підприємці: 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом за місцем знаходження здобувача у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії
Перелік документів:
Видача ліцензії на освітню діяльність (започаткування провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти)
1) заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти 2) письмове зобов'язання щодо матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, у тому числі у частині забезпечення безпеки життєдіяльності дітей та охорони праці;3) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації керівника закладу дошкільної освіти (структурного підрозділу юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, фізичної особи - підприємця або особи, найнятої фізичною особою - підприємцем, яка буде виконувати обов’язки, визначені законодавством для керівника закладу дошкільної освіти); 4) копію особистої медичної книжки та/або медичну довідку встановленого зразка (для фізичної особи - підприємця). 5) опис документів, що подаються закладом дошкільної освіти, фізичною особою - підприємцем або структурним підрозділом юридичної особи публічного чи приватного права, що провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, у двох примірниках; Здобувач ліцензії - фізична особа - підприємець, яка провадитиме освітню діяльність у сфері дошкільної освіти, самостійно разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності подає: 1) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання; 2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації; 3) копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копію відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті); 4) медичну довідку встановленого зразка; 5) опис документів, які подаються фізичною особою - підприємцем, яка провадить освітню діяльність у сфері дошкільної освіти самостійно, у двох примірниках.
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
ІК з видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
Про дошкільну освіту
Про ліцензування видів господарської діяльності
Про освіту
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico