29 грудня 2020

Як отримати посвідчення багатодітної сім'ї?

Як отримати посвідчення багатодітної сім'ї?
Підготуйте наступний пакет документів:
📌 заява (оформлюється на прийомі в ЦНАП); 
📌 копії свідоцтв про народження дітей;
📌 копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);
📌 копії сторінок паспорта батьків з даними про прізвище, ім'я, по-батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації);
📌 довідка про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13) (для усіх членів сім'ї крім осіб, місцевого проживання, яких зареєстровано у м. Києві);
📌 фотокартки батьків та дітей (30х40 мм);
📌 довідка про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалося (у разі коли зареєстроване місце проживання батьків різне);
📌 довідка із навчального закладу (для осіб віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою).
Онлайн консультант