Рішення про направлення (путівка) особам з інвалідністю та / або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ

Ідентифікатор послуги:

01997

Повна назва послуги:

Забезпечення направлення на комплексну реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, до державної реабілітаційної установи, що належить до сфери управління Мінсоцполітики

Строки надання:

3 робочих дні

Вартість:

Безоплатно

Записатися на отримання послуги

Тут ви можете зареєструватися до електронної черги для отримання послуги у ЦНАПі міста Києва.
Реєстрація
Необхідні документи для отримання послуги

Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один із батьків дитини чи її законний представник разом із заявою подає (із пред'явленням оригіналів) копії таких необхідних документів:

 

- паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;

 

- свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;

 

- індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

 

- виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за (форма № 027/о) затвердженою затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я  від  14.02.2012 № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у  закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.04.2012 за № 661/20974;

 

- документа, який підтверджує статус дитини-сироти / дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти / дитини, позбавленої батьківського піклування);

 

- одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).

 

- довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами).

Нормативні документи

Закон України ,,Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від 06.10.2005 № 2961-IV.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2022 року № 309 „Про затвердження Порядку використання коштів,  передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю”.

 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 1.02.2021 №76 „Про затвердження форм документів щодо направлення дітей з інвалідністю для отримання реабілітаційних послуг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.03.2021 за № 259/35881.

Спосіб подання

Заява разом з необхідними документами приймається місцевими органами. Копії документів засвідчуються посадовою особою місцевого органу.

 

Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами заява разом з необхідними документами з 1 січня 2021 року приймається місцевими органами за місцем реєстрації дитини лише у разі надсилання їх поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

 

Заява разом з необхідними документами для забезпечення дитини реабілітаційними послугами приймається також уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та адміністраторами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідному місцевому органу. У разі відсутності уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або адміністратора центру надання адміністративних послуг заява разом з необхідними документами для забезпечення дитини реабілітаційними послугами подається до місцевих органів.

Результат та спосіб отримання

Результат надання послуги - прийняття рішення про направлення отримувача на комплексну реабілітацію  /  прийняття рішення про відмову направлення отримувача на  реабілітацію.

Онлайн консультант