Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

Ідентифікатор послуги:

01405

Повна назва послуги:

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

Строки надання:

10 робочих днів

Вартість:

Безоплатно

Записатися на отримання послуги

Тут ви можете зареєструватися до електронної черги для отримання послуги у ЦНАПі міста Києва.
Реєстрація
Необхідні документи для отримання послуги

- Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

 

- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

 

- копія договору про надання послуг з патронату над дитиною;

 

- копія договору про патронат над дитиною або наказу служби у справах дітей у разі невідкладного влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя;

 

- рішення виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя;

 

- копія акта про факт передачі дитини;

 

- копія свідоцтва про народження дитини (у разі наявності);

 

- довідка з місця навчання про розмір стипендії влаштованої в сім’ю патронатного вихователя дитини;

 

- копія виписки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, виданої в установленому порядку МОЗ.

Нормативні документи

Конституція України.

 

Сімейний кодекс України.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, від 20.08.2021 № 893 "Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною".

 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.01.2023 № 3 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.01.2023 за № 145/39201.

 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.09.2006 № 345  „Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомогиˮ, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 1098/12972.

Спосіб подання

Заява з необхідними документами для призначення допомоги, подаються в паперовій чи за технічної можливості в електронній формі.

Результат та спосіб отримання

Результат надання послуги - призначення державної допомоги / відмова в призначенні державної соціальної допомоги.

Онлайн консультант