Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
 
Назва послуги:
Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
Вимоги по строкам:
Протягом 20 календарних днів починаючи з дати фіксації г журналі обліку державної реєстрації договорів (контрактів).
Сплата:
Юридичні особи: Платно, у розмірі шести неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації договору (контракту).
Фізичні особи: Платно, у розмірі шести неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації договору (контракту).
Перелік документів:
Договір (контракт) (оригінал і копію), засвідчені в установленому порядку
.
Кількість примірників: 1
Документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору (контракту)
.
Кількість примірників: 1
Документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору (контракту) або інформацію ( код квитанції) про сплату збору, що перевіряється уповноваженою особою з використанням програмного продукту "check"
Кількість примірників: 1
Документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру тощо).
Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС
Кількість примірників: 1
Засвідчені копії установчих документів суб’єкта (суб’єктів) зовнішньоекономічної діяльності України
.
Кількість примірників: 1
Інформаційна картку договору (контракту) за встановленою формою
.
Кількість примірників: 1
Лист звернення (заяву) про державну реєстрацію договору (контракту)
.
Кількість примірників: 1
Ліцензію, якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором (контрактом)
.
Кількість примірників: 1
У разі обґрунтованої потреби орган державної реєстрації може вимагати інші документи, що стосуються визначення цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати договір (контракт), а також відповідності його законодавству.
.
Кількість примірників: 1
Нормативно-правові акти, які регулюють надання послуги:
Про режим іноземного інвестування
Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів)про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора
Корисні посилання на державні ресурси
Підтримка
(044) 202-60-38; (044) 202-60-39
Соціальні мережі:
Facebook ico