Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Ідентифікатор послуги:

00169

Повна назва послуги:

Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Строки надання:

не пізніше ніж через 15 робочих днів після подання заяви

Вартість:

Безоплатно

Записатися на отримання послуги

Тут ви можете зареєструватися до електронної черги для отримання послуги у ЦНАПі міста Києва.
Реєстрація
Необхідні документи для отримання послуги

1. Для отримання довідки: подається заява про заява про взяття на облік за формою згідно з додатком 1 до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою №509 (далі – Порядок);

 

1.2. пред`являється документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини. У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство  України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення.

 

1.3. У разі відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство  України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, під час подання заяви про взяття на обліку період дії воєнного стану заявник пред`являє відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, посвідчує особу та підтверджує громадянство  України, або її спеціальний статус, сформованих засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або єДокумент, або довідку про подання документів для оформлення паспорта громадянина України, видану центром надання адміністративних послуг, державним підприємством, що належить до сфери управління ДМС, і його відокремленим підрозділом, територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, для осіб, яких ідентифіковано за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.

 

1.4. У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої подається заява, або керівником закладу соціального захисту/представником органу опіки та піклування додатково подаються:

 

1.4.1. документ, що посвідчує особу заявника;

 

1.4.2. документ, що підтверджує повноваження заявника як законного представника особи, від імені якої подається заява, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

 

1.4.3. документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника закладу соціального захисту, та документ, що підтверджує факт зарахування особи до такого закладу (у разі зарахування до закладу);

 

1.4.4. свідоцтво про народження дитини (у разі потреби).

 

1.5. У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини особою, зазначеною в абзацах сьомому-десятому пункту 2 Порядку, додатково подаються:

 

1.5.1. документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу охорони здоров`я або закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу.

Нормативні документи

Закон України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 20.10.2014 № 1706-VII.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 „Про облік внутрішньо переміщених осіб”.

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 №204-р «Про затверджений переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми «єПідтримка»

 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19.06.2006 №345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги» , зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за №1098/12972

 

Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 №75 «Про затвердження Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточені (блокуванні станом на поточну дату)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.04.2022 за №453-37789 (зі змінами)

Спосіб подання

Для отримання довідки повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа звертається особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, - через законного представника до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

 

Заява про взяття на облік може бути подана в електронній формі з використанням мобільного додатка Порталу Дія повнолітньою або неповнолітньою внутрішньо переміщеною особою, яка одержала реєстраційний номер облікової картки платника податків. У разі наявності в такої особи дітей подання заяви про взяття їх на облік можливе лише за наявності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження таких дітей, виготовленому на паперовому бланку.

 

У період дії воєнного стану внутрішньо переміщена особа для отримання довідки може звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

Результат та спосіб отримання

Результат надання послуги - видача довідки / рішення про відмову у видачі довідки.

Онлайн консультант