Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг

Ідентифікатор послуги:

00139

Повна назва послуги:

Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг

Строки надання:

протягом 10 днів

Вартість:

Безоплатно

Записатися на отримання послуги

Тут ви можете зареєструватися до електронної черги для отримання послуги у ЦНАПі міста Києва.
Реєстрація
Необхідні документи для отримання послуги

Заява про надання соціальних послуг у письмовій або електронній формі.

 

Декларація про доходи та майновий стан осіб, яка потребує надання соціальних послуг за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

 

Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг.

 

Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб–платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті).

 

Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю).

 

Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю).

 

Копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності).

 

Медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби).

 

Копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності).

 

Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена).

 

Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності).

 

Документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування).

 

Копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника).

 

Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

 

Акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером / фахівцем із соціальної роботи.

 

Особами, які потребують надання соціальної послуги стаціонарного догляду чи паліативного догляду в умовах стаціонару, також подається:
- довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернатного закладу за формою, затвердженою МОЗ;
- індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);
- копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності);
- копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності)

Нормативні документи

Закони України „Про соціальні послуги” від 17.01.2019 № 2671-VIII

 

Закони України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993 № 3721-XII

 

Закони України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” від 21.06.2001 № 2558-ІІІ

 

Закони України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР

 

Закони України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІІІ; „Про запобігання та протидію домашньому насильству” від 07.12.2017 № 2229-VIII

 

Закони України „Про протидію торгівлі людьми” від 20.09.2011 № 3739-VI

 

Закони України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” від 17.03.2011 № 3160-VI

 

Закони України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей” від 02.06.2005 № 2623- IV

 

Закони України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012 № 5067-VI

 

ПКМУ від 01.06.2020 № 587 „Про організацію надання соціальних послуг”

 

ПКМУ від 01.06.2020 № 585 „Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах”

 

ПКМУ від 26.06.2019 № 576 „Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади”

Спосіб подання

Особисто або через представника (на підставі довіреності); поштою; в електронній формі

Результат та спосіб отримання

Особисто або через законного представника в письмовій та / або електронній формі

Онлайн консультант